Májový Rebrík – metodika pre rodičov, animátorov, kňazov a učiteľov

Čo všetko môžeme robiť s deťmi pri čítaní májového Rebríka Byť ako Mária Cieľ: počas mája sa usilovať s deťmi viac poznať Pannu Máriu, usilovať sa poznávať jej čnosti a hľadať ju v ľuďoch, ktorý ich žijú a najmä – usilovať sa žiť ako Mária s pomocou hľadania príkladu aj u ľudí, ktorí žijú okolo nás. Špecifické ciele: pochopiť slovo čnosť, jeho…

S májovým Rebríkom sme bližšie k Márii

Život Panny Márie a jej dobré vlastnosti už inšpirovali mnohých ľudí. Aj v súčasnosti stretneme ľudí, ktorí sa niektorými čnosťami priblížili príkladu Panny Márie. V Téme Byť ako Mária píšeme o štyroch z nich, ktorí sú Márii podobní v pokore a skromnosti, v odvážnej láske, živej viere a v húževnatosti. Superschopnosťou Precious – dievčatka žujúceho v regióne Samburu na severe Kene – je usilovnosť. V čom…

Pán je môj Pastier

Cirkevná základná škola sv. Gorazda v Námestove patrí do Spišskej diecézy. Pre našu diecézu budú tento rok vysvätení ôsmi novokňazi a traja diakoni. Z našej školy máme tiež niekoľko kňazských povolaní, čomu sa veľmi tešíme. Tak je tomu aj tento rok. Pred nedeľou Dobrého Pastiera sa Cirkev modlí za nové duchovné povolania. Počas tohto týždňa…

Utri mi slzu

Skutky lásky sa stali na jednom našom stretku hlavnou témou. Porozprávali sme sa o ľuďoch, ktorí boli blízki Ježišovi, ktorí ho dokázali utešiť, a o situáciách, kedy to bolo. Kým mladší vymaľovávali obrázky, starší riešili osemsmerovku. Potom sme si navzájom hovorili, kto nás vždy najlepšie uteší. Sme vďační, že sme si vytvorili celý zoznam ľudí,…

Aprílový Rebrík – metodika pre rodičov, animátorov, kňazov a učiteľov

Čo všetko môžeme robiť s deťmi pri čítaní aprílového Rebríka Radosť – Veľkonočná radosť…  Cieľ: Kognitívny: Poznať zmysel veľkonočnej radosti a napĺňať svoje srdce radosťou zo stretnutí s inými ľuďmi. Vedieť rozlíšiť na konkrétnych príkladoch pravú a nepravú radosť. Afektívny: Objavovať hodnoty svojho vnútra a vnímať hodnotu pravej radosti v nasledovaní Ježiša Krista. Uvedomiť si, že rozdávaním radosť rastie. Psychomotorický: Formovať návyk vcítenia sa do potrieb…

Radostné stretnutie s aprílovým Rebríkom

Pri stretnutiach s blízkym pocítime v sebe radosť, ktorá nám hovorí, že sa pri danom stretnutí cítime dobre a spokojne. O stretnutiach s rodičmi priateľmi, ale aj so vzkrieseným Kristom hovorí aprílová Téma Rebríka. Dedinka Plavnica v okrese Stará Ľubovňa možno nepatrí k veľkým obciam, zato sa v nej každú chvíľu niečo deje. O zaujímavostiach Plavnice a o pravidelných aktivitách v obci napísala deväťročná Nikol. Všetko sa…