Májový Rebrík – metodika pre rodičov, animátorov, kňazov a učiteľov

Čo všetko môžeme robiť s deťmi pri čítaní májového Rebríka Byť ako Mária Cieľ: počas mája sa usilovať s deťmi viac poznať Pannu Máriu, usilovať sa poznávať jej čnosti a hľadať ju v ľuďoch, ktorý ich žijú a najmä – usilovať sa žiť ako Mária s pomocou hľadania príkladu aj u ľudí, ktorí žijú okolo nás. Špecifické ciele: pochopiť slovo čnosť, jeho…

Čítaj ďalej

S májovým Rebríkom sme bližšie k Márii

Život Panny Márie a jej dobré vlastnosti už inšpirovali mnohých ľudí. Aj v súčasnosti stretneme ľudí, ktorí sa niektorými čnosťami priblížili príkladu Panny Márie. V Téme Byť ako Mária píšeme o štyroch z nich, ktorí sú Márii podobní v pokore a skromnosti, v odvážnej láske, živej viere a v húževnatosti. Superschopnosťou Precious – dievčatka žujúceho v regióne Samburu na severe Kene – je usilovnosť. V čom…

Čítaj ďalej

Aprílový Rebrík – metodika pre rodičov, animátorov, kňazov a učiteľov

Čo všetko môžeme robiť s deťmi pri čítaní aprílového Rebríka Radosť – Veľkonočná radosť…  Cieľ: Kognitívny: Poznať zmysel veľkonočnej radosti a napĺňať svoje srdce radosťou zo stretnutí s inými ľuďmi. Vedieť rozlíšiť na konkrétnych príkladoch pravú a nepravú radosť. Afektívny: Objavovať hodnoty svojho vnútra a vnímať hodnotu pravej radosti v nasledovaní Ježiša Krista. Uvedomiť si, že rozdávaním radosť rastie. Psychomotorický: Formovať návyk vcítenia sa do potrieb…

Čítaj ďalej

Radostné stretnutie s aprílovým Rebríkom

Pri stretnutiach s blízkym pocítime v sebe radosť, ktorá nám hovorí, že sa pri danom stretnutí cítime dobre a spokojne. O stretnutiach s rodičmi priateľmi, ale aj so vzkrieseným Kristom hovorí aprílová Téma Rebríka. Dedinka Plavnica v okrese Stará Ľubovňa možno nepatrí k veľkým obciam, zato sa v nej každú chvíľu niečo deje. O zaujímavostiach Plavnice a o pravidelných aktivitách v obci napísala deväťročná Nikol. Všetko sa…

Čítaj ďalej

Marcový Rebrík – metodika pre rodičov, animátorov, kňazov a učiteľov

Čo všetko môžeme robiť s deťmi pri čítaní marcového Rebríka Buď vo forme – buď radostným človekom! Cieľ: Počas pôstu posilniť a urobiť životaschopný najdôležitejší sval v našom tele – srdce. Pomôcky: Rebrík č. 7, tabuľa alebo prázdny baliaci papier, fixky na tabuľu alebo papier, tabuľka na tréningový plán – môže byť prázdna a deti si dopíšu aktivity, ktoré…

Čítaj ďalej

S marcovým Rebríkom sa dostávame do formy

Už starovekí Gréci vedeli, že naše telo, myseľ i duša majú byť v dobrom stave. Sú vzácnym darom od Pána Boha a máme sa o ne starať, aby všetky tri oblasti boli v rovnováhe. Šťastný, spokojný a radostný je človek, ktorý myslí nielen na zdravie tela, ale stará sa aj o dobrú kondíciu svojej mysle a duše. Niekoľko rád, ako na…

Čítaj ďalej

Februárový Rebrík – metodika pre rodičov, animátorov, kňazov a učiteľov

Čo všetko môžeme robiť s deťmi pri čítaní februárového Rebríka Ježišove podobenstvá – práca so Svätým písmom Učme deti získavať vzťah k Božiemu Slovu, aby sa ho naučili pravidelne čítať a počúvať v ňom Boží hlas, ktorý sa ku každému osobne prihovára. Preto je dobré či v škole , na stretkách, ale najmä v rodine spolu s deťmi denne otvárať Bibliu a čítať si…

Čítaj ďalej

Príbehy a podobenstvá vo februárovom Rebríku

Už oddávna priťahovali veľkých aj malých rozličné zaujímavé príbehy – možno  sú to príbehy o ľuďoch či o zvieratách, z  histórie či súčasnosti, príbehy zo sveta fantázie alebo reálneho života. Vari k najznámejším novozákonným príbehom z Biblie patria podobenstvá. O  rozličných príbehoch a podobenstvách sa dočítate na prvej dvojstránke Rebríka v rubrike Téma. Ježišove podobenstvá čakajú na čitateľov aj na…

Čítaj ďalej

Januárový Rebrík – metodika pre rodičov, animátorov, kňazov a učiteľov

Čo všetko môžeme robiť s deťmi pri čítaní januárového Rebríka Ako získať energiu? Pre svoj život potrebujeme energiu. Nielen tú, ktorú získavame z jedla, ale aj tú, ktorú potrebujeme na získavanie tepelnej či elektrickej energie. O zdrojoch energie sa dočítame v téme januárového Rebríka na strane 2 – 3. Slnko nám dáva svoje teplo Ako ukázať deťom, že Slnko…

Čítaj ďalej

S januárovým Rebríkom sme plní energie

Téma januárového Rebríka Ako získať energiu? vovedie čitateľov do sveta neobnoviteľných a obnoviteľných zdrojov energie. Ukáže pozitíva pre životné prostredie i spôsob využívania obnoviteľných zdrojov – Slnka, vetra, vody, biomasy a geotermálnej energie. Žiaci zo ZŠ s MŠ sv. Jána Pavla II. nás v rubrike Slovensko mojimi očami oboznámia s Vajnorami, obcou známou typickými vajnorskými ornamentami, v ktorej sa narodil a je aj…

Čítaj ďalej