Pán je môj Pastier

Cirkevná základná škola sv. Gorazda v Námestove patrí do Spišskej diecézy. Pre našu diecézu budú tento rok vysvätení ôsmi novokňazi a traja diakoni. Z našej školy máme tiež niekoľko kňazských povolaní, čomu sa veľmi tešíme. Tak je tomu aj tento rok. Pred nedeľou Dobrého Pastiera sa Cirkev modlí za nové duchovné povolania. Počas tohto týždňa…

Utri mi slzu

Skutky lásky sa stali na jednom našom stretku hlavnou témou. Porozprávali sme sa o ľuďoch, ktorí boli blízki Ježišovi, ktorí ho dokázali utešiť, a o situáciách, kedy to bolo. Kým mladší vymaľovávali obrázky, starší riešili osemsmerovku. Potom sme si navzájom hovorili, kto nás vždy najlepšie uteší. Sme vďační, že sme si vytvorili celý zoznam ľudí,…