Poď na výstavu

V Rebríku č. 10 v minulom ročníku sme v rubrike Túlavé tenisky priniesli článok Voda – prírodné dedičstvo. Vašou úlohou bolo nakresliť plagát alebo obrázok s témou VODA, prírodné dedičstvo Slovenska. Prišlo nám mnoho nádherných kresieb, z ktorých odborná porota vybrala víťazov. Tie najlepšie kresby a návrhy plagátov máte teraz možnosť vidieť na výstave, na…