Aprílový Rebrík – metodika pre rodičov, animátorov, kňazov a učiteľov

Čo všetko môžeme robiť s deťmi pri čítaní aprílového Rebríka Radosť – Veľkonočná radosť…  Cieľ: Kognitívny: Poznať zmysel veľkonočnej radosti a napĺňať svoje srdce radosťou zo stretnutí s inými ľuďmi. Vedieť rozlíšiť na konkrétnych príkladoch pravú a nepravú radosť. Afektívny: Objavovať hodnoty svojho vnútra a vnímať hodnotu pravej radosti v nasledovaní Ježiša Krista. Uvedomiť si, že rozdávaním radosť rastie. Psychomotorický: Formovať návyk vcítenia sa do potrieb…