Náš ruženec

Na stretku vo farnosti Božieho milosrdenstva v Snine sme spoločne riešili úlohy z Rebríka a aj rubriku Skutky lásky.

Radi tvoríme veľké plagáty, takže jednotlivé tajomstvá bolestného ruženca sme si pomenovali a znázornili pri tvorbe plagátu. Posielame obrázok.
Kamaráti zo stretka vo farnosti Božieho milosrdenstva