Malé nahliadnutie do februárového rebríka

Môžeš sa tešiť, že sa viac dozvieš, ako môžeš byť aj ty verný. Vernosť je to, čo dáva reťazi našich skutkov pevnosť. Ak chceme, aby z nás vyrástli skutočne dobrí ľudia, na ktorých sa môžu ostatní spoľahnúť, je dôležité, aby sme sa čo najviac usilovali o túto pevnosť = vernosť. Vernosť môžeme preukazovať každý deň v rozličných oblastiach.…

Čo sme pre vás pripravili v januárovom Rebríku?

Témou mesiaca sú Čísla a predstavíme ti čísla od 1 do 10. V Písmenkovej polievke sa dozvieš o Guľkovi Bomuľkovi, a jeho hrdinstvách. S Túlavými teniskami sme navštívili mestá s netradičnými názvami. V Dobrej novine sa dozvieš o centre v ktorom sa učia dievčatá. V škole stonožky Jožky na teba čakajú hravé úlohy pre šikovné…

Čo sme pre teba pripravili v novembrovom čísle

Téma novembrového čísla je MOJA VIERA. Dozvieš sa viac o modlitbe Apoštolské vyznanie viery, ktorú sa tiež modlievame pri svätej omši. Určite si počul aj o poverách, čomu by sme veriť nemali. Môžeš si pripraviť venček na hrob pre príbuzných. V nakuknime pod pokrievku sme sa pozreli na šírenie viery na Madagaskare. V písmenkovej polievke…

Čo ťa čaká v októbrovom čísle?

Témou mesiaca sú MISIE a  aj my sme splnili veľmi dôležitú misu od Vás,  o  ktorej sa dozvieš na stranách 28 a 29 v Nakuknime pod pokrievku. Poznáš farebný misijný ruženec? V Písmenkovej polievke sa dozvieš viac o Dobrodruhovi Móricovi Leňovskom od Jána Uličianskeho. S Túlavými teniskami sme sa dostali až na východ Slovenska a…