Objednajte si časopis Rebrík

 

Rebrík je katolícky časopis pre deti vo veku 6 – 10 rokov. Vedie čitateľov k prijatiu a rozvíjaniu kresťanského životného štýlu a pomáha pri formácii detí v rodine, škole i vo farnosti. Sprevádza deti liturgickým rokom, podporuje prípravu na prvé sväté prijímanie a venuje sa podpore čítania s porozumením. Obsahuje tvorivé podnety na prežívanie voľného času, podporuje rodinné vzťahy a angažovanosť detí pre druhých.

Časopis zohľadňuje vekové špecifiká detí a učebné osnovy pre prvý stupeň ZŠ. Je preto vhodným doplnkovým učebným materiálom.

Cena a predplatné, kontakty, odber pre školy a farnosti

Prvé číslo vychádza v septembri školského roka.
Predplatné na celý školský rok 2020/2021: 17,50 €.

 

Objednávanie:

On-line objednávky predplatného na http://www.donbosco.sk/obchod/rebrik

alebo

e-mailom: objednavky@rebrik.sk

alebo

telefonicky: 0903 962 029

alebo osobne (písomne):

Časopis Rebrík
Miletičova 7
821 08 Bratislava

Publikácie pre deti

 


Advent a Štedrý večer – večerná modlitba v rodine:

Cena za 1 kus: 0,50 EUR

 

DEVIATNIK PRIATEĽSTVA

Cena za 1 kus: 1,10 EUR

 

Deviatnik za moju rodinu so Sedembolestnou Pannou Máriou

Cena za 1 kus: 0,80 EUR

 

Dobrovníček

Cena za 1 kus: 0,50 EUR

 

CHVÍĽKA S BIBLIOU

Cena za 1 kus: 1,90 EUR

 

Kvety pre Pannu Máriu

Cena za 1 kus: 0,50 EUR

 

MOJA MAMA MÁRIA

Cena za 1 kus: 1,20 EUR

 

NA KRÍŽOVEJ CESTE S TEBOU

Cena za 1 kus: 1,10 EUR

 

OD ADVENTU DO VIANOC

Cena za 1 kus: 1,20 EUR

 

OD POPOLCA K ALELUJA

Cena za 1 kus: 1,20 EUR

 

POĎME SPOLU DO BETLEHEMA – Deviatnik s aktivitami pre rodinu:

Cena za 1 kus: 1,10 EUR

 

Povedzže mi – Moje spovedné zrkadlo:

Cena za 1 kus: 0,50 EUR

 

Prázdniny bez nudy

Cena za 1 kus: 0,90 EUR

 

Pre neposedných

Cena za 1 kus: 1,10 EUR

 

Príď do môjho srdca – deviatnik pred prvým svätým prijímaním

Cena za 1 kus: 1,10 EUR

 

Tri dni s Ježišom – vystrihovačka

Cena za 1 kus: 0,50 EUR

 

TÝŽDEŇ PLNÝ MILOSRDENSTVA:

Cena za 1 kus: 0,20 EUR