Veľa malých ľudí na malých miestach malými činmi dokáže urobiť veľké veci.

Časopis REBRÍK vychádza na Slovensku už viac ako tridsať rokov a je určený deťom vo veku od 6 do 10 rokov. Je osvedčenou pomôckou v rodine, škole aj vo farnosti. V každom čísle ponúka pútavé príbehy a veselé básne slovenských spisovateľov pre deti, ako aj príspevky na aktívne prežívanie liturgického roka v rodine, škole a v spoločenstve. Hravou formou sprevádza deti a vedie ich k rozvoju zručností a vedomostí.

Pomocou Rebríku chceme sprostredkovať kresťanské hodnoty našim deťom a mladým. Vydávanie a rozširovanie tohto kresťanského časopisu je neľahká úloha. Aj preto Vydavateľstvo DON BOSCO a eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí spojili sily a od 1. 7. 2020 vydávame časopis spoločne.

Ak časopis chcete podporiť, objednajte si ho do svojej rodiny, či pre svojich známych alebo iným spôsobom prispejte k jeho rozširovaniu. Takto najviac pomôžete, aby časopis naďalej vychádzal a pomôžete tak sprostredkovať ohlasovanie evanjeliových myšlienok pre naše deti.

Kontaktujte nás

Šéfredaktorka:

RNDr. Katarína Jantáková
rebrik(at)rebrik.sk
Tel. č.: 0905/363 681

 

Objednávky

e-mail: objednavky(at)rebrik.sk

Telefón: 02/5557 2226

Mobil:  0910/777 587

 

Inzercia a mediálne spolupráca:

Peter Novák

e-mail: peter.novak(at)donbosco.sk

Fakturačné údaje

Vydavateľstvo DON BOSCO

Sídlo:

Miletičova 7, 821 08 Bratislava 2

IČO:

50434870

DIČ:

2120339782

IČ pre DPH:

SK2120339782

Registrácia na MK SR:

Register cirkevných právnických osôb

Banka:

VUB

IBAN:

SK03 0200 0000 0037 2244 0853

BIC/SWIFT:

SUBASKBX

Pošlite správu do redakcie

Vaše meno (povinné)

Váš email (povinné)

Vaša správa

Adresa redakcie

Rebrík

Miletičova 7

821 08

Bratislava

SLOVAKIA

 

Vstup cez parkovisko.