Júnový Rebrík – metodika pre rodičov, animátorov, kňazov a učiteľov

Čo všetko môžeme robiť s deťmi  pri čítaní júnového Rebríka Voda okolo nás Aktivita sa dá rozdeliť na viac stretiek/vyučovacích hodín Pomôcky: papierové lístočky – kvapky na každé dieťa 2;, perá, plagát s oblakom, tyčinkové lepidlo, Rebrík č. 10, 3 poháre, voda z vodovodu, dažďová voda, voda z mláky, youtube nahrávka Dvořákovej Vltavy a zvukov vody. Pred stretkom…

Májový Rebrík – metodika pre rodičov, animátorov, kňazov a učiteľov

Čo všetko môžeme robiť s deťmi pri čítaní májového Rebríka Byť ako Mária Cieľ: počas mája sa usilovať s deťmi viac poznať Pannu Máriu, usilovať sa poznávať jej čnosti a hľadať ju v ľuďoch, ktorý ich žijú a najmä – usilovať sa žiť ako Mária s pomocou hľadania príkladu aj u ľudí, ktorí žijú okolo nás. Špecifické ciele: pochopiť slovo čnosť, jeho…

S májovým Rebríkom sme bližšie k Márii

Život Panny Márie a jej dobré vlastnosti už inšpirovali mnohých ľudí. Aj v súčasnosti stretneme ľudí, ktorí sa niektorými čnosťami priblížili príkladu Panny Márie. V Téme Byť ako Mária píšeme o štyroch z nich, ktorí sú Márii podobní v pokore a skromnosti, v odvážnej láske, živej viere a v húževnatosti. Superschopnosťou Precious – dievčatka žujúceho v regióne Samburu na severe Kene – je usilovnosť. V čom…