GDPR

  Poučenie dotknutej osoby o spracúvaní osobných údajov v súvislosti s odoberaním časopisu Rebrík alebo iných publikácií a materiálov, ktoré vydáva eRko-HKSD   Aké osobné údaje spracúvame a ako ich získavame?: Organizácia eRko-HKSD spracúva osobné údaje v rozsahu (1) meno a priezvisko odberateľa, (2) adresa trvalého pobytu odoberateľa, (3) emailová adresa odoberateľa, (4) telefónne číslo odoberateľa. Organizácia eRko-HKSD získava osobné údaje priamo…