Škola spolužitia v Mikušovciach

V stredu 20. novembra sme zavítali do obce Mikušovce, aby sme v troch triedach ZŠ mohli objavovať krásy spokužitia so všetkými ľuďmi, s ktorými sa stretávame.       Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie,…

WORKSHOP 2 – PRIJATIE ČLOVEKA BEZ OHĽADU NA ZDRAVOTNÉ POSTIHNUTIE

WORKSHOP 2 PRIJATIE ČLOVEKA BEZ OHĽADU NA ZDRAVOTNÉ POSTIHNUTIE   Cieľ: Uvedomiť si existenciu a prítomnosť ľudí so zdravonými problémami, spoznať hodnotu zdravotne postihnutého človeka a získať predpoklady na správny postoj k zdravotne postihnutým.   Pomôcky: kniha Mimi a Líza 1. časť, loptička, kartónové písmená (alebo iné predmety), prstová abeceda (príloha),  lano (špagát), PC + dataprojektov, internet…

WORKSHOP 1 – SEBAPOZNANIE/ TEBAPOZNANIE

WORKSHOP 1 SEBAPOZNANIE/TEBAPOZNANIE Cieľ: Spoznávanie seba, vlastnej hodnoty + spoznanie iných (spolužiakov), hodnoty človeka – objavovanie mojich/ich darov, dobrých vlastností, uvedomenie si seba ako súčasť kolektívu bez podmienok.   Pomôcky: truhlička so zrkadielkom, papiere A4, špendlík, fixy, vystrihnuté lupienky kvetu, plagát (na lepenie lupienkov v tvare kvetu), lep   Úvodná aktivita: Deti a vedúci sedia v…

Škola spolužitia v Bratislave

Vo štvrtok 14. novembra sme navštívili štvrtákov a piatakov zo ZŠ na Rajčianskej 3 v Bratislave. Naši noví kamaráti mohli prostredníctvom workshopu lepšie spoznať sebba i svojich spolužiakov.     Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám…