Námety z Rebríkov na prežívanie Veľkého týždňa a Veľkej noci s deťmi

Kvetná nedeľa Oslík V marcovom Rebríku č. 7 na strane 25 nájdete scénku oslík. Deťom môže spestriť prežívanie Kvetnej nedele – najmä, ak by sa podarilo spoločne si scénku nacvičiť. Určite by deti potešilo, keby sa do nacvičovania zapojili všetci členovia rodiny. Ak zvýši čas, radosť urobí aj príprava kostýmov a kulís. Poteší aj animovaná nahrávka,…