WORKSHOP 1 – SEBAPOZNANIE/ TEBAPOZNANIE

WORKSHOP 1 SEBAPOZNANIE/TEBAPOZNANIE Cieľ: Spoznávanie seba, vlastnej hodnoty + spoznanie iných (spolužiakov), hodnoty človeka – objavovanie mojich/ich darov, dobrých vlastností, uvedomenie si seba ako súčasť kolektívu bez podmienok.   Pomôcky: truhlička so zrkadielkom, papiere A4, špendlík, fixy, vystrihnuté lupienky kvetu, plagát (na lepenie lupienkov v tvare kvetu), lep   Úvodná aktivita: Deti a vedúci sedia v…

Škola spolužitia v Bratislave

Vo štvrtok 14. novembra sme navštívili štvrtákov a piatakov zo ZŠ na Rajčianskej 3 v Bratislave. Naši noví kamaráti mohli prostredníctvom workshopu lepšie spoznať sebba i svojich spolužiakov.     Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám…

Aké workshopy sme pre vás pripravili?

WORKSHOPY   WORKSHOP 1 Spoznanie seba + spoznanie iných (spolužiakov) – objavovanie mojich/ich darov, dobrých vlastností.   WORKSHOP 2 Prijatie človeka bez ohľadu na zdravotné postihnutie.   WORKSHOP 3 Prijatie človeka bez ohľadu na farbu pleti.   WORKSHOP 4 Prijatie človeka bez ohľadu na vierovyznanie/náboženstvo.   WORKSHOP 5 Prijatie človeka bez ohľadu na národnosť/jazyk.  …