ZO STARÉHO NOVÉ

Odpad – sú veci, ktoré už nepoužívame a nemá zmysel ďalej ich skladovať. Niekedy to, čo považujeme za odpad, sa môže jednoducho recyklovať a znovu využiť. Recyklácia je využitie už použitých vecí (napr. recyklácia skla, papiera, plastov atď.). Recykláciou obmedzujeme plytvanie a znižujeme množstvo skladovaného odpadu – čo dobre vplýva na životné prostredie. Vieš, že:…

Čítaj ďalej

Život je krásny

Život na Zemi je možný len v určitých podmienkach. Potrebujeme: Slnečné žiarenie – Slnko je zdrojom tepla a svetla. Bez Slnka a jeho žiarenia by na Zemi neexistoval život. Okrem iného je slnečná energia nevyhnutná aj na zrakovú orientáciu živočíchov a fotosyntézu rastlín. Od produktov fotosyntézy, najmä kyslíka, sú závislé všetky ostatné živé organizmy na…

Čítaj ďalej

ŽIVIÓ! 20 rokov Rebríka

Pred 20 rokmi – 14. mája 1990 sa pod Súľovskými skalami zrodila myšlienka, že budeme vydávať katolícky časopis pre deti. Myšlienka sa veľmi rýchlo premenila na skutok – a hneď v júni vyšlo nulté číslo časopisu Rebrík. Rebrík sa stretol s úspechom. Prichádzali prvé listy od detí, prvé odpovede – prebiehali žrebovania prvých výhercov. Už…

Čítaj ďalej

ZEMIAKY – NÁŠ DRUHÝ CHLIEB

Vedci usudzujú, že prvými pestovateľmi zemiakov boli Inkovia – obyvatelia žijúci na území dnešného Peru pred 4 – 5 tisíc rokmi. Tejto plodine sa darilo na úpätiach Ánd. Inkovia zemiaky rôzne upravovali a využívali ich nielen ako základnú potravinu, ale aj na výrobu piva, alkoholu, ba i v medicíne. Vďaka objaveniu Ameriky sa zemiaky v…

Čítaj ďalej

Záhrada Veľkého týždňa

Chystáš si aj ty malú záhradu, ktorá ti pomôže lepšie si predstaviť udalosto Veľkého týždňa? Odpovena otázku Ako na to? sa fozvieš v aprílovom Rebríku na strane 25. Ponúkame ti aj predlohy na nakreslenie postáv, ktoré môžeš vložiť v jednotlivé dni Veľkého týždňa do svojej záhrady.

Postavy-makety

Výnimočná trieda

Poskladajte obraz vašej triedy, v ktorej je každý žiak výnimočný. Prinášame vám predlohy na jednotlivé diely skladačky.   Puzzle         Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom…

Čítaj ďalej

VŠETKO OPÄŤ ŽIJE!

Oteplilo sa, prichádza jar. Akosi viac už počuť aj vtáčí spev. Príroda sa prebúdza. Vieš, čo všetko sa začne preberať k životu? Snežienka jarná má svoj pôvod v Európe. Jej krehké biele kvietky často vykúkajú spod snehu. Snežienka je zákonom chránená. Fialka voňavá rastie v lese a v záhradách. Má pekné fialové kvietky s typickou vôňou. Ak nevoňajú, zjavne…

Čítaj ďalej

VIEŠ, ČO NAŠE TELO POTREBUJE?

Živočíchy majú stavbu tela a najmä chrupu prispôsobenú druhu potravy, ktorú prijímajú. Mäsožravce majú úplne odlišný chrup od bylinožravcov. Chrup človeka má dvadsať stoličiek, ktoré sú prispôsobené na drvenie zrna. Osem rezákov, ktoré sú prispôsobené na „krájanie“ zeleniny a ovocia a štyri očné zuby, ktoré sú určené na trhanie mäsa. Podľa nášho chrupu by sme…

Čítaj ďalej