Dobrovníček

Motivačný materiál vo forme zložených rúk sprevádza dieťa pri jeho večernej modlitbe počas piatich dní s témami:

• Ja a ty, Otecko
• Dary a možnosti, ktoré mám v rukách
• Pozri na moje ruky s láskou
• Budujem svoju čistotu
• Myslím na iných