AJ JAZYKY MAJÚ RODOKMEŇ

Vieš, že aj jazyky majú svoju históriu? Mnohé z nich sa narodia a neskôr vymrú, iné pretrvávajú dodnes. Nie sme schopní odhadnúť, koľkými jazykmi sa dnes hovorí vo svete. Sú ich stovky. Nevieme, koľkými jazykmi sa hovorí napr. v oblasti Amazonského pralesa, v Novej Guinei či v iných oblastiach, ktoré vedci ešte nepreskúmali. Mnoho národov…

Čítaj ďalej

AKÉ BUDE POČASIE?

Počasie sa odohráva v troposfére – najspodnejšej vrstve atmosféry, ktorá siaha do výšky 10 km. V nej sa tvoria oblaky zložené z miliárd drobných vodných kvapiek alebo kryštálov ľadu. • Ľahulinké oblaky CIRUS (RIASA). Pripomínajú vtáčie perá alebo vejúce konské chvosty. Tvaruje ich silný vietor. Vytvárajú sa vysoko vo výške 5 km – 13 km.…

Čítaj ďalej

AKO SA OBLIEKAME

Ako sa vyvíjali a menili životné podmienky ľudí, tak sa vyvíjali a menili aj ich odevy. Pravek. Vznik odevu ovplyvnilo najmä počasie. Prvé šatstvo bolo zhotovené z kožušín ulovených zvierat. Už v tom čase sa začali objavovať ihly z kostí a akési nite vyrobené z vláken stromov alebo pevných stebiel rastlín. Starovek. Sukňa sa stala…

Čítaj ďalej

Čísla v našom živote

Čísla potrebujeme skoro všade. Pomocou nich určujeme dátum nášho narodenia, koľko máme rokov, číslo domu, v ktorom žijeme,… Bližšie sa spoločne pozrieme na čísla od 1 do 10 a kde s s nimi stretávame. napríklad vysvetlenie čísla 3: Číslo tri je zaujímavé tým, že spojením troch bodov vzniká trojuholník, ktorý má tri strany. Aj tri božské…

Čítaj ďalej

ČO TO MÁME POD NOHAMI?

Kráčame si po Zemi a ani si neuvedomujeme, čo sa skrýva pod jej povrchom. Čo by sme našli, keby sme sa prevŕtali až do stredu Zeme? Povrch Zeme tvorí zemská kôra. Delí sa na pevninskú a oceánsku kôru. Je hrubá asi 12 – 50 km a pod oceánmi asi 10 km. Nasleduje zemský plášť. Ten…

Čítaj ďalej

DOKÁŽEM SA ZRIEKAŤ

Pôst posilňuje našu dušu i telo. Hoci sa nám nechce zapierať a zriekať, predsa každá naša malá obeta má veľkú hodnotu. Ako sa môžem postiť? Očami – svoj čas obohatím o radosť z prečítanej knihy, z návštevy starých rodičov či objavenia pekného miesta v okolí. Menej budem pozerať televíziu či hľadieť do počítača. Ústami –…

Čítaj ďalej

Energia

Energia je sila, ktorá umožňuje vykonávať prácu. Aby si ľudia uľahčili život, využívajú rôzne druhy energií. Zdroje energie sú neobnoviteľné a obnoviteľné. Neobnoviteľné sú tie, z ktorých energiu dostaneme za cenu ich premeny na iný druh hmoty. Takýmito zdrojmi sú napríklad zemný plyn, uhlie, drevo, urán a pod. Ich spálením alebo štiepením uránu sa uvoľňuje…

Čítaj ďalej

Hra a hračka

jestvujú už tisícky rokov – bábiky, zvieratká, vojaci či miniatúry nástrojov, ktoré používajú dospelí. objavili v archeologických vykopávkach z veľmi dávnych čias. sa najčastejšie vyrábali z dreva. Neskôr sa objavili hračky z kovu, textilu, porcelánu. Po druhej svetovej vojne sa začali vyrábať bábiky a ďalšie hračky z umelých hmôt. sa dajú vyrobiť takmer z každého…

Čítaj ďalej

JEDINEČNOSŤ ZIMY

Keď trochu primrzne a z oblohy sa vysype biela perina, svet hneď ožije. Snehová vločka vzniká priamo v oblaku, kde sa pri teplote pod bodom mrazu vo vysokých výškach mení vodná para na ľadové kryštáliky, ktoré postupne narastajú. Po istom čase vypadnú z oblaku do teplejšieho vzduchu, kde sa topia. Na ich povrchu sa vytvára…

Čítaj ďalej

KLIK SEM – KLIK TAM

Vieš o počítačoch veľa? Vieš aj to, že • okolo roku 3000 pred Kristom Číňania používali rám s posuvnými korálikmi – abakus – na sčítavanie väčšieho počtu čísel? • predchodcom počítačov boli mechanické stroje? Tieto počítacie zariadenia boli založené na ozubenom súkolesí a pákach. Vedeli sčítať a odčítať, neskôr zvládli aj náročnejšie matematické úkony. Ešte…

Čítaj ďalej