Objednajte si časopis Rebrík


Rebrík je katolícky časopis pre deti vo veku 6 – 10 rokov. Vedie čitateľov k prijatiu a rozvíjaniu kresťanského životného štýlu a pomáha pri formácii detí v rodine, škole i vo farnosti. Sprevádza deti liturgickým rokom, podporuje prípravu na prvé sväté prijímanie a venuje sa podpore čítania s porozumením. Obsahuje tvorivé podnety na prežívanie voľného času, podporuje rodinné vzťahy a angažovanosť detí pre druhých.

Časopis zohľadňuje vekové špecifiká detí a učebné osnovy pre prvý stupeň ZŠ. Je preto vhodným doplnkovým učebným materiálom.

Cena a predplatné, kontakty, odber pre školy a farnosti

Počet kusov mesačne: (povinné)

Zasielať od čísla: (povinné)
Prvé číslo vychádza v septembri školského roka.
Predplatné na školský rok 2019/2020: 17,50 €.


Adresa pre doručovanie:

Meno a priezvisko: (povinné)

Mesto/obec: (povinné)

Ulica a číslo: (povinné)

PSČ: (povinné)


Platba

Spôsob platby: (povinné)
Poštovým poukazom UPriamo na účet* (Údaje pre platbu Vám zašleme)


Váš email: (povinné)

Váš telefón:

Podnet na odber časopisu Rebrík:

Iný podnet na odber:

Odkaz pre nás:

Po prijatí Vašej objednávku Vám pošleme správu s údajmi pre platbu (variabilný symbol), prípadne si vyžiadame ďalšie informácie. Ďakujeme za porozumenie.

Objednajte si publikácie pre deti

Zvoľte si publikáciu, ktorú si chcete objednať (stačí keď vypíšete počet kusov, tým je publikácia zvolená) a vyplňte formulár na spodu stránky.

Pri objednávke do 6 kusov účtujeme poštovné.


OD ADVENTU DO VIANOC
Cena za 1 kus: 1,10 EUR

CHVÍĽKA S BIBLIOU
Cena za 1 kus: 1,80 EUR

OD POPOLCA K ALELUJA
Cena za 1 kus: 1,00 EUR

TIK TAK BLOK 2019
Cena za 1 kus: 1,00 EUR

MOJA MAMA MÁRIA
Cena za 1 kus: 1,00 EUR

Tri dni s Ježišom - vystrihovačka
Cena za 1 kus: 0,80 EUR

Adventný kalendár plný vďačnosti - vystrihovačka
Cena za 1 kus: 0,80 EUR

Moje modlitby
Cena za 1 kus: 0,40 EUR

DEVIATNIK PRIATEĽSTVA
Cena za 1 kus: 1,- EUR

NA KRÍŽOVEJ CESTE S TEBOU
Cena za 1 kus: 1,- EUR

POĎME SPOLU DO BETLEHEMA - Deviatnik s aktivitami pre rodinu:
Cena za 1 kus: 1,- EUR

TÝŽDEŇ PLNÝ MILOSRDENSTVA:
Cena za 1 kus: 0,40 EUR

Advent a Štedrý večer – večerná modlitba v rodine:
Cena za 1 kus: 0,50 EUR


Povedzže mi – Moje spovedné zrkadlo:
Cena za 1 kus: 0,50 EUR

Príď do môjho srdca – deviatnik pred prvým svätým prijímaním
Cena za 1 kus: 1,- EUR

Moja krížová cesta
Cena za 1 kus: 0,50 EUR

Kvety pre Pannu Máriu
Cena za 1 kus: 0,50 EUR

Moji nebeskí priatelia
Cena za 1 kus: 0,50 EUR

Dobrovníček
Cena za 1 kus: 0,50 EUR

Zriekam sa
Cena za 1 kus: 0,50 EUR

Deviatnik za moju rodinu so Sedembolestnou Pannou Máriou
Cena za 1 kus: 0,70 EUR

Menovky na darčeky
Cena za 1 kus: 0,20 EUR

Netradičný košík pre mamičku
Cena za 1 kus: 0,30 EUR

Pútnické miesta na Slovensku
Cena za 1 kus: 0,40 EUR

Rozvrh hodín
Cena za 1 kus: 0,20 EUR

Farebné záložky do knihy
Cena za 1 kus: 0,20 EUR

Krížom-krážom po Slovensku
Cena za 1 kus: 0,80 EUR

Práve tu nie som – odkazovka
Cena za 1 kus: 0,80 EUR

2 vianočné pohľadnice
Cena za 1 kus: 0,30 EUR

Pohľadnica Ovečka
Cena za 1 kus: 0,15 EUR

Kartička pomocníka
Cena za 1 kus: 0,15 EUR

Pre neposedných
Cena za 1 kus: 1,- EUR

Prázdniny bez nudy
Cena za 1 kus: 0,83 EUR

Hlavolamy s Albertom
Cena za 1 kus: 0,83 EUR


Adresa pre doručenie:

Objednávam si ako: (povinné)

Kontaktná osoba: (povinné)

Mesto/obec: (povinné)

Ulica a číslo: (povinné)

PSČ: (povinné)


Platba

Spôsob platby: (povinné)
Poštovým poukazom UPriamo na účet* (Údaje pre platbu Vám zašleme)


Váš email: (povinné)

Váš telefón


Odkaz pre nás: